LENCANA KEAHLIAN

22 November 2020 Kamil Razali|A

Sebelum dilantik menjadi ahli serti mendapat Lencana Keahlian, seseorang budak itu akan diuji dalam perkara-perkara berikut bagi menentukan bahawa ia faham dan mengerti makna-makna setiap perkara tersebut. Untuk lulus Lencana Keahlian seseorang perlu LULUS ujian-ujian berikut : -

  1. Lambang Pengakap Malaysia & Lambang Pengakap Sedunia.

  2. Persetiaan Pengakap & Undang-Undang Pengakap.

  3. Lima Prinsip Rukun Negara.

  4. Hormat Pengakap & Cogankata Pengakap.

  5. Sejarah Pergerakan Pengakap.

  6. Cerita Hutan.

  7. Laung Agung.

Lencana ini dianugerahkan kepada seseorang budak sebagai mengakui bahawa ia adalah seorang Ahli dalam Persaudaraan Pengakap Malaysia dan Sedunia yang luas itu. Lencana Keahlian Pengakap yang berupa Lambang Pengakap diatas latar biru tua ini dipakai pada saku kiri kemeja.

Includes
  • 11 Text (s)
Free

Similar Certificate Course

Related Content